Det är ett välkänt faktum att läsare distraheras av läsbar text på en sida när man skall studera layouten